رابطه سالم بین دو انسان / Verhältniss

خدمت شنوندگان عزیز و محترم رادیو مشاور
در این برنامه سعی به بیان نکات کلیدی وضروری درباره رابطه سالم بین دو انسان بیان شده است، از اینرو متیواند این نکات مبنایی برای تعمق بیشتر و دقیق تر در ایجاد رابطه در زندگی بین دو انسان مرد و زن مهم و فابل اهمیت باشد، بدیهی است که گرفتن مشاوره دراین زمینه نکته مهم و لاینفکی در این راستا میباشد
رامین گر ا ف
مشاور خانواده، اعتیاد،جنسیت

20.01.2016
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*