شادی و شادمان ماندن / Freude und Fröhlich bleiben

با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور
در این برنامه سعی به تشریح واژه شادی و شادمان ماندن، شده است و در نتیچه فوایدی که شادی برای انسان به همراه میاورد . انسان خرسند و رضایتمند و قانع میتواند با عقل گرایی و اگاهی و منطق الگوهای ذهنی جدیدی را در خود متولد کند و در نتیجه در این راستا قدم بردارد .
رامین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد، جنسیت

04.04.2016
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*