قدرشناسی در روابط انسانی& wertschätzung

با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور

دراین برنامه سعی به بیان و تشریح  ابزار مهم انسانی ، اخلاقی، واژه قدر شناسی از دیدگاه نظر پردازان اجتماعی،زوانشناختی،و تعلیم و تربیت در کنفرانس مربوط به این امر مهم .
رامین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد

08.04.2017
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*