اختلال فرهنگی تنوع طلبی در جامعه ایران

با درود و سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور

در این برنامه سعی به تحلیل اختلال فرهنگی تنوع طلبی که به نوعی عادت و سنت شده است. این اختلال فرهنگی در جامعه ایران فعلی بدیهی شده است

ر ا مین گر ا ف

مشاور خانواده، اعتیاد، جنسیت

21.02.2018
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*