نابرابری در فرهنگ خانواده ایرانی

با درود و سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور

در این برنامه سعی به تحلیل و تشریح نابرابری انسان در فرهنگ و خانواده ایرانی انجام شده است

ر ا مین گر ا ف

مشاور خانواده، اعتیاد، جنسیت

28.10.2018
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*