پرده بکارت و مهریه در فرهنگ ایرانی

با درود و سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور

در این برنامه سعی به تحلیل و تشریح دو واژه مهریه و پرده بکارت در ارتباط اجتماعی زن و مرد انجام شده. این مشکل  مذهبی و فرهنگی در جامعه ایران فعلی بدیهی و دهشتناک است شده است

ر ا مین گر ا ف

مشاور خانواده، اعتیاد، جنسیت

17.05.2018
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*