رابطه فقر مالی با رشد مغز، Armut & Gehirn

با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور

دراین برنامه سعی به بیان و تشریح  رابطه فقر مالی و اقتصادی انسان با رشد حجمی مغز انسان ( کورتکس مغز و رشد ان ) و در نتیجه ، ادراک ، احساس، رفتار ، کردار، و رابطه انسن با جهان اطراف خود رابطه بلامانع و متستقیمی دارد
رامین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد

02.09.2017
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

قدرشناسی در روابط انسانی& wertschätzung

با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور

دراین برنامه سعی به بیان و تشریح  ابزار مهم انسانی ، اخلاقی، واژه قدر شناسی از دیدگاه نظر پردازان اجتماعی،زوانشناختی،و تعلیم و تربیت در کنفرانس مربوط به این امر مهم .
رامین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد

08.04.2017
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

صفحات انترنتی دوست یابی& Parship

با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور
در این برنامه سعی به تشریح وبررسی در مورد صفحات انترنتی دوست یابی انجام شده است.. 
رامین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد

25.03.2017
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

پو ر نو و رابطه جنسی و عمل جنسی & PORNO

با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور
در این برنامه سعی به تشریح فیلم های پو ر نو به عنوان کمک و بهتر کردن رابطه جنسی و عمل جنسی بین دو شریک جنسی. متاسفانه پور نو و استفاده از پورنو فقط عمل جنسی را مختل و بی کیفیت میکند. 
رامین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد

26.12.2016
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

ترا ما دو ل، زوناکس ، لاغر کننده ها & Tramadol

با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور
در این برنامه سعی به تشریح مواد مخدری چون ترامادول ، زناکس، و لاغر کننده که باعث وابستگی شدید روانی و روحی انسان میشود، از دید و نظر علمی و پزشکی .متشکرم  
رامین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد

01.12.2016
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

انتقاد به تنهایی خودم & Einsamkeit

با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور
در این برنامه سعی به انتقاد  به من ها، خودم ها و چرا به تنهایی عادت میکنیم پرداختم .متشکرم  
رامین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد، جنسیت

21.11.2016
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

قرص خواب، تریاک، الکل، و موادر مخدر& Opiade- Schlafmittel

با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور
در این برنامه سعی به تشریح مواد مخدر و که باعث وابستگی شدید روانی و روحی انسان میشود، از دید و نظر علمی و پزشکی .متشکرم  
رامین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد

16.11.2016
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

رشد روانی جنسی انسان ، زیگموند فرید& Freud

با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور
در این برنامه سعی به تشریح رشد روانی و روحی انسان میشود، از دید و ظر اریکسون و پیاژه روانشناسان قدر مربوط به دوره رشد کودک و انسان میباشد.متشکرم  
رامین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد

26.10.2016
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

رشد روانی انسان، اریکسون و پیاژه& Psycho- Entwicklung

با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور
در این برنامه سعی به تشریح رشد روانی و روحی انسان میشود، از دید و ظر اریکسون و پیاژه روانشناسان قدر مربوط به دوره رشد کودک و انسان میباشد.متشکرم  
رامین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد

22.10.2016
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]

تعهد بین دو شریک جنسی& Verpflichtung zwischen Sex Partner

با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم رادیو مشاور
در این برنامه سعی به تشریح واژه تعهد بین دو شریک جنسی میشود، تعهد چیست ؟ و مخصوصا تعهد بین زن و شوهر ها به عنوان والدین یک خانواده! چرا مشکلات پدید می ایند  
رامین گراف
مشاور خانواده، اعتیاد

10.10.2016
[podlove-episode-contributor-list title="zu hören"]